κυαθόφυλλο

κυαθόφυλλο
(Cyathophyllum). Γένος ζωικών οργανισμών της οικογένειας των κυαθοφυλλιδών, της ομοταξίας των ανθοζώων, το οποίο έχει εκλείψει. Το γένος περιλάμβανε κοράλλια ποικίλης μορφής, άλλοτε με σχήμα κύλικας ή κυλίνδρου και άλλοτε όμοια με δεσμώδεις ή αστεροειδείς κορμούς. Τα διαφράγματά τους ήταν πολυάριθμα, εναλλασσόμενα σε μέγεθος και με αυστηρή ακτινοειδή διάταξη, από τα οποία τα μακρύτερα έφταναν έως το κέντρο. Απολιθωμένα λείψανά τους βρέθηκαν σε στρώματα της σιλουρίου, της δεβονίου και της λιθανθρακοφόρου περιόδου του παλαιοζωικού αιώνα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, βρέθηκαν κ. στην Πάρνηθα, στην Εύβοια και στη Χίο.
* * *
το
(παλαιοντ.) γένος απολιθωμένων ανθοζώων κοιλεντερωτών που ανήκει στην ομάδα τών τετρακοραλλίων.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. cyathophyllum < cyath(ο)- (< κύαθος) + -phyllum (< φύλλον). Η λ., στον λόγιο τ. κυαθόφυλλον, μαρτυρείται από το 1840 στο περιοδικό σύγγραμμα Ευρωπαϊκός Ερανιστής].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”